Sprzedaż wysyłkowa pier¶cieni tłokowych, pier¶cienie tłokowe do pojazdów mechanicznych, tłoki i pier¶cienie do sprężarek

Firma Handlowa "LUCAS" s.c.
Została założona przez wieloletniego pracownika fabryki pier¶cieni tłokowych - mgr inż. Pawła Kmieciaka w roku 1990.
Od pocz±tku swojej działalno¶ci specjalizujemy się w sprzedaży pier¶cieni tłokowych. Przez 14 lat zdobyli¶my wiedzę na temat pier¶cieni tłokowych popart± do¶wiadczeniem na rynku.
Znaj±c problem dostępno¶ci pier¶cieni do rzadko spotykanych pojazdów, postanowili¶my uruchomić sprzedaż wysyłkow±.
Dzięki takiemu rozwi±zaniu możecie państwo otrzymać poszukiwane przez was pier¶cienie tłokowe nawet w ci±gu 24* godzin od momentu złożenia zamówienia.
Staramy się, aby proponowany przez nas towar i cena były adekwatne do państwa oczekiwań.
* - przy zamówiemu złożonym w godzinach porannych i wysyłce firm± kuriersk±.